Kontakt

Kancelária Slovenského jadrového poisťovacieho poolu
c/o Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Slovenská republika

Tel: + 421 2 5963 3364
e-mail: nuclearpool.sk@allianzsp.sk

 
Nahlasovanie škôd