+421 2 5963 3364

Slovenský jadrový poisťovací pool

O našej spoločnosti

Slovenský jadrový poisťovací pool
Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997

Základné informácie

Spolupráca

Domáca
Zahraničná

Legislatíva

Legislatíva jadrového poistenia
Viac info

Členské poisťovne

Členovia SJPP
Viac info

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poistovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

+421 2 5963 3364