+421 907 775 256

Ochrana osobných údajov

Z dôvodu, že SJPP je začlenené do organizačnej štruktúry hlavného poisťovateľa SJPP, ktorým je Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., všetky osobné údaje sú spracúvané v Allianz-Slovenskej poistovni, a.s.

Informácie o spracúvaní osobných údajov si prosím prečítajte podrobnejšie na webovom sídle hlavného poisťovateľa: https://www.allianzsp.sk/spracuvanie-osobnych-udajov.

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poisťovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Pribinova 19
811 09 Bratislava

+421 907 775 256