+421 907 775 256

Domáca spolupráca

Slovenská Asociácia poisťovní (SLASPO)
Úrad jadrového dozoru
Slovenská Nukleárna spoločnosť (SNUS)
VUJE, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poisťovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Pribinova 19
811 09 Bratislava

+421 907 775 256