+421 2 5963 3364

Slovenský jadrový poisťovací pool

Adresa

c/o Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Slovenská republika

Volajte

Tel.: + 421 2 5963 3364

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poistovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

+421 2 5963 3364