+421 2 5963 3364

Zahraničná

Krajina Názov národného jadrového poolu Odkaz
Belgicko SYBAN – Belgian Nuclear Pool www.syban.be
Bulharsko Bulgarian National Nuclear Insurance Pool  
Chorvátsko Croatian Nuclear Pool  
Česko Czech Nuclear Insurance Pool www.nuclearpool.cz
Čína The China Nuclear Insurance Pool www.chinapool.org
Fínsko Nordic Nuclear Insurers www.atompool.com
Francúzsko ASSURATOME www.assuratome.fr
Holandsko Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's www.atoompool.vereende.nl
Japonsko The Japan Atomic Energy Insurance Pool  
Jižná Afrika The South African Pool for the Insurance of Nuclear Risks  
Jižná Kórea The Korea Atomic Energy Insurance Pool  
Kanada Nuclear Insurance Association of Canada www.niac.biz
Maďarsko Hungarian Atomic Pool  
Mexiko Pool Atómico Mexicano www.poolamx.com.mx
Nemecko Deutsche Kernreaktor - Versicherungsgemeinschaft  
Rumunsko Romania Pool for the Insurance of Atomic Risks  
Rusko Russian Nuclear Insurance Pool www.atompool.ru
Slovinsko Nuclear Insurance and Reinsurance Pool, Ljubljana  
Španielsko ESPANUCLEAR www.espanuclear.com
Švédsko Nordic Nuclear Insurers www.atompool.com
Švajčiarsko Swiss Nuclear Insurance Pool www.nuklearpool.ch
Taiwan Nuclear Energy Insurance Pool of the Republic of China  
Ukrajina The Ukrainian Nuclear Insurance Pool  
USA American Nuclear Insurers www.amnucins.com
Veľká Británia Nuclear Risk Insurers Limited www.nuclearpools.com

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poistovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

+421 2 5963 3364